COOKIES:

Utilitzem cookies de tercers per millorar els nostres serveis.
Pots acceptar totes les galetes prement el botó “ACCEPTAR”.
Trobareu més informació a la nostra Política de Cookies.

Política de Cookies

GRUP DE SUPORT A L'ALLETAMENT MATERN I CURA DEL NADÓ

El grup de suport a l'alletament matern al CAP Muralles neix el 2013 arran de detectar la necessitat de facilitar, acompanyar i donar suport a les mares lactants i dones embarassades en el procés d'alletament i, alhora, aconseguir taxes més elevades d'alletament matern i augmentar la durada del mateix.

La IHAN (Iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia) un projecte de l'OMS i UNICEF sorgit el 1991-1992, té per objectiu avaluar la qualitat asistencial que reben les mares lactants als hospitals i maternitats. La iniciativa identifica 10 passos que han d'observar els serveis de maternitat a l'hora de facilitar l'alletament matern. En el darrer pas podem llegir:

Pas 10.- Fomentar l'establiment de grups de suport a l'alletament natural i procurar que la mare es posi en contacte amb ells a la seva sortida de l'hospital o clínica.

Iniciatives i declaracions posteriors de l'OMS i UNICEF, com ara la "Estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño" (2002) o la "Declaración de Innocenti" (2005), reconeixen el recolzament a la mare realitzat pels grups de suport.

Donats els beneficis innumerables de l'alletament matern i per tal de donar-hi suport, a l'abril de 2013 vam iniciar les primeres sessions al CAP Muralles.

Les sessions es duen a terme a l'aula d'educació sanitària del CAP Muralles. Es realitzen un cop per setmana (actualment els dimarts al matí), amb una durada d'una hora i mitja. En aquestes sessions les mares i embarassades poden assistir sense cita prèvia.

En fem difusió des de les mateixes consultes pediàtriques i d'adults i, també, des del taulell d'Atenció a l'Usuari, on s'informa les mares o pares quan demanen cita (per telèfon o presencialment) per la primera visita del seu nadó.

Una infermera pediàtrica és qui orienta i dóna suport a les mares, resol els dubtes que els sorgeixen en relació a l'alletament matern i/o criança del nadó.

L'aula disposa de cadires, estores, canviador, balança, material de suport en diferents formats (paper, vídeos, música…) i material educacional de suport a l'alletament matern (tirallets, mugroneres…).

Durant la sessió, una pediatra assisteix al grup per tal de resoldre dubtes o problemes que requereixen una valoració mèdica.

Donat que durant les sessions sorgien cada cop més dubtes relacionats amb la cura del nadó, l'any 2014 vam decidir donar cabuda a temes de criança i cura del nadó, és a dir, es va ampliar el grup a totes les mares i pares amb nadons i embarassades.

Així doncs, es realitzen consultes relacionades amb:

 • Control i cura del melic
 • Control de pes
 • Desenvolupament psicomotriu
 • Informació i tractament de patologia banal
 • Hàbit i ritme deposicional del nadó
 • Cura de la pell
 • La son
 • Còlic del lactant
 • Alimentació del nadó: alletament matern, artificial i alimentació complementària
 • Vacunes
 • Motxilles, cadiretes, cotxets per portar els nadons
 • Dubtes que es plantegin

Creiem que és fonamental disminuir l'angoixa de les mares i pares relacionada tant amb l'alletament matern com en temes de cura del nadó i, d'aquesta manera, poder augmentar la seva satisfacció i seguretat en la criança dels seus fills.

En l'actualitat, estem treballant per poder realitzar una consulta pediàtrica prenatal, on ens agradaria rebre els futurs pares i mares per tal de fer front als dubtes que tinguin i, també, poder facilitar informació bàsica de la cura de la mare i del nadó durant el puerperi i els primers dies a casa.

També estem convençuts que és essencial informar dels avantatges de l'alletament matern abans del part, donada l'elevada taxa d'abandonaments de lactància materna durant els primers dies de vida del nadó i, alhora, motivar aquelles mares que no contemplen l'opció de donar-li el pit al seu nadó, sempre respectant les decisions dels pares.

Estem oberts a les vostres aportacions.


Horari: dimarts, de 09:30h a 11:00h.
Lloc: aula d'educació sanitària – CAP Muralles


Raquel Urbano

Raquel Urbano
DUI Pediatria
CAP MurallesPAFES

El PAFES és el Pla d'Activitat Física Esport i Salut, impulsat pel Govern de Catalunya (entre el Departament de Salut i Secretaria General de l'Esport) que té com objectiu millorar la salut mitjançant l'activitat física.

Es tracta que les persones rebin prescripció física per part del professional sanitari i proporcionar-los un entorn que faciliti la pràctica de l'activitat.

ACTIVA'T!

Per tal de facilitar l'activitat física, CAP Muralles hem organitzat una activitat grupal, que anomenem ACTIVA'T!, per iniciar l'exercici com a hàbit saludable.

L'activitat consisteix a sortir una hora setmanal a caminar en grup, organitzat des del mateix centre, adaptant les sortides a les necessitats de cada col·lectiu.

Les sortides, generalment, es fan els dimecres.

PER QUÈ?
 • L'activitat física reforça els músculs i els ossos i reforça la salut del cor
 • És bàsica per mantenir-se àgil
 • Augmenta l'esperança i la qualitat de vida
 • Ajuda al manteniment del pes
 • Prevé de malalties cròniques i actua com a important ansiolític i antidepressiu
RECOMANACIONS PER A FER EXERCICI
 • Utilitzeu roba, calçat i mitjons còmodes i adequats
 • Porteu aigua i beveu sovint mentre es fa l'activitat
 • Porteu alguna cosa per menjar en cas que l'activitat sigui de llarga durada: fruita, pa o torrades
 • Comproveu la previsió del temps

Anima't i activa't!


Informació i inscripció: Taulell CAP Muralles o bé al telèfon 977249404.


Érika Ruiz
DUI responsable PAFES
CAP MurallesPROGRAMA SALUT I ESCOLA (PSiE)

El CAP Muralles des de l'any 2005 és un dels centres adherits al Programa Salut i Escola (PSiE), que es va posar en funcionament l'any 2004 amb l'objectiu general de millorar la salut dels adolescents amb accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut relacionats preferentment amb salut afectiva-sexual, salut mental, consum de drogues, alcohol i tabac i salut alimentària...

Els objectius més específics del PSiE són:

 1. Establir una coordinació òptima amb els centres docents i/o centres de salut
 2. Donar resposta a les necessitats individuals o grupals dels adolescents
 3. Reflexionar sobre actituds i hàbits saludables entre els joves i promocionar actuacions d'educació per a la salut
 4. Dotar de recursos i eines als adolescents per evitar aquells comportaments que poden tenir un efecte negatiu sobre la seva salut
 5. Detectar precoçment els problemes de salut dels adolescents per intervenir-hi eficaçment

ESTRATÈGIES

La posada en marxa del Programa implica portar a terme activitats de promoció de la salut i prevenció de les situacions de risc i atenció precoç de problemes de salut relacionats amb la salut mental, la salut afectiva-sexual, el consum de drogues, el consum d'alcohol i el consum de tabac, mitjançant:

 • Consulta oberta
 • Tallers de promoció de la salut
 • Orientació dels equips d'assessorament psicopedagògic i professorat sobre temes de salut
 • Difusió entre el professorat dels programes de prevenció

Aquestes activitats es desenvolupen amb la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori. Per tant, la població objecte són els adolescents de segon cicle d'ESO (3r i 4t), dels centres públics i concertats de Catalunya.


ACTIVITATS

CONSULTA OBERTA

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el personal d'infermeria dels Centres d'Atenció Primària de Salut (CAPS), ofereix un servei de Consulta Oberta dins dels centres educatius de secundària, en un principi, orientat als nois i noies de 14 a 16 anys (3r i 4t d'ESO) perquè puguin assessorar-se sobre temes relacionats amb la salut, amb l'objectiu, com ja s'ha dit, de millorar la salut dels adolescents.

D'aquesta manera podem apropar-nos a les necessitats dels adolescents i joves per:

 • Facilitar informació amb professionals sanitaris
 • Afavorir la confidencialitat i uns serveis realment a l'abast
 • Educar en com millorar la seva salut
 • Informar de les conductes de risc per a la salut
 • Fer més efectiva la detecció precoç i la intervenció
 • Reduir els factors de risc que afecten negativament la salut dels nois i noies
TALLERS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I DIFUSIÓ ENTRE EL PROFESSORAT DELS PROGRAMES DE PREVENCIÓ

Les infermeres responsables del PSiE dels CAPS, juntament amb altres professionals del mateix centre, ofereixen als centres docents de referència la possibilitat d'impartir tallers de promoció de la salut als alumnes, mestres i pares, o orientar i donar a conèixer a l'equip docent del centre els programes de prevenció ja existents.


EL PSiE EN EL SECTOR SANITARI DE TARRAGONA-8

El CAP Muralles té assignats els centres de secundària de la zona, enguany l'activitat es porta a terme al Col·legi St. Pau, L'Ensenyança-Estonnac i l'IES Pons d'Icart.

La infermera referent del PSiE dedica 3 hores setmanals al programa, a la consulta oberta, portant a terme i preparant tasques de prevenció, com tallers, xerrades, assessorament als mestres, pares.


Érika Ruiz

Érika Ruiz
DUI responsable Programa Salut i Escola
CAP MurallesDEIXAR DE FUMAR

El CAP Muralles des de l’inici de la seva obertura és un dels centres adherits al Programa d´Atenció Primària Sense Fum (PAPSF).

El Programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF) és una iniciativa promoguda des del 2002 per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l‘Associació Catalana d’Infermeria (ACI), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i l'Agència de Salut Pública de Catalunya per tal de facilitar la disminució de la prevalença de l’hàbit tabàquic en els professionals que hi treballen i en la població en general.

Els objectius del nostre centre van lligats de la mà amb aquest programa però fonamentalment el de facilitar la disminució de la prevalença de l’hàbit tabàquic en la població general.

Altres objectius del PAPSF són :

 • Consolidar una xarxa de centres d’atenció primària (AP) sense fum a tot Catalunya.
 • Aconseguir que es respecti estrictament la normativa vigent.
 • Millorar el perfil d’actituds i comportaments sobre el tabac, dels professionals que treballen en els centres d’atenció primària prèvia capacitació dels professionals.
 • Facilitar la disminució de la prevalença de l’hàbit tabàquic en els professionals que hi treballen.

Al nostre centre es realitza una consulta individual.litzada oferint les diferents opcions i la més adient cara al pacient per poder deixar de fumar definitivament.

Altres llocs d´interès per ajudar-te a deixar de fumar són:

Esperem que us pugui servir d’informació i guia per a deixar de fumar definitivament. Aprofitem per informar-vos que estem oberts als vostres suggeriments.


Josep Cuesta
DUI responsable Programa d’Atenció Primària Sense Fum
CAP Muralles