COOKIES:

Utilitzem cookies de tercers per millorar els nostres serveis.
Pots acceptar totes les galetes prement el botó “ACCEPTAR”.
Trobareu més informació a la nostra Política de Cookies.

Política de Cookies

Envia el teu Currículum Vitae!


* Camps obligatoris

** El format del document ha de ser ".pdf"

Muralles Salut, S.L.P. (d'ara endavant MURALLES SALUT), amb domicili en c/ Escultor Verderol, s/n., 43002 Tarragona, amb CIF núm. B55580013, li comunica que:
El lliurament del seu currículum i resta d'informació annexa al procés de selecció de candidats, implica que les dades de caràcter personal per vostè aportats seran incorporats a un fitxer, del qual és responsable MURALLES SALUT.
El temps de conservació de les dades del currículum aportat és 1 any, transcorregut aquest temps es procedirà a la seva destrucció.
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant escrit dirigit al Responsable de Seguretat, referència “Exercici de drets” al domicili abans esmentat, incloent fotocòpia del seu document nacional d'identitat.
En aquest sentit, MURALLES SALUT, insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, agraint la seva confiança i garantint que aquests es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzats per MURALLES SALUT per comunicar-li possibles ofertes laborals que poguessin ser del seu interès i s'ajustin al seu perfil professional, amb el propòsit de donar el millor tractament a la candidatura proposada.
Amb l'acceptació del contingut del present document el candidat dóna el seu consentiment informat a la incorporació al fitxer abans esmentat i el seu tractament i cessió, de les seves dades personals per als usos i finalitats descrites, segons les condicions exposades i sota l'estricte compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016.